SmartBinding SB-09V + HT-1000V - Smart Binding System
DET VARIABLA SMART-BINDNINGSSYSTEMET.
9-backars-limbindaren SB-09V är en högvärdig och effektiv beståndsdel för vidarebearbetning inom digitaltryck. I kombination med den variabla och effektstarka treknivstrimmern HT-1000 V ger den en enormt produktiv och lönsam lösning, som kan genomföra äkta on-demand-produktioner. Alla böcker kan  …
SmartBinding BQ-470 + HT-80 - SmartBinding Anlage für die digitale Buchproduktion
DEN TILLFÖRLITLIGA OCH HÖGEFFEKTIVA SMART-BOOK-LÖSNINGEN.
Den helautomatiska 4-backars-limbindaren BQ-470 och den universellt användbara, helautomatiska treknivstrimmern HT-80 för tresidig beskärning av limbundna broschyrer kompletterar varandra perfekt, och ger en både robust och effektiv SmartBinding lösning för digital bokproduktion. Inställningen sker  …
StitchLiner 6000 Digital - Sammelhefter
HÖGPRESTANDA FÖR DIGITALTRYCK.

Denna StitchLiner möjliggör inline-tillverkning av sadelhäftade broschyrer i kombination med kontinuerliga skrivare och/eller avrullare med tvärskärare. Den förenar arbetsprocesserna uppsamling, falsning, häftning och skärning till en enda, helautomatisk tillverkningsprocess. Alternativt ansluter du  …

SmartSlitter - Multifinishing-Lösung - z.B. für Visitenkarten schneiden
MULTIFINISHING FÖR SMÅ UPPLAGOR & DIGITALA JOBB.
Skärning, bigning och perforering i ett arbetsmoment – SmartSlitter förenar tre funktioner och är därmed en perfekt multifinishing-lösning för flexibel vidarebearbetning av digitaltryckprodukter. Drastiskt förkortade omställningstider och enkel manövrering med pekskärm eller med mjukvaran  …
SmartStacker - Schneiden, Sammeln und Abstapeln im B2-Format
SKÄRNING, UPPSAMLING OCH AVSTAPLING I B2-FORMAT.
SmartStacker är en maskin som skär digitaltryckta B2-ark i en enskild produktion (1 till 28). I de två efterföljande arbetsmomenten samlar den produkterna och staplar av dem. Det gör den ideal för produkter såsom affischer, fotoböcker, omslag och limbindningar, broschyrer eller bruksanvisningar.  …
HOF-400 - Digitaldruckanleger
MER INPUT FÖR MER OUTPUT.
Denna robusta, helautomatiska iläggare har specialutvecklats för offline-tillverkning av digitalt tryckta broschyrer i kombination med broschyrtillverkningsenheterna SPF-200A, SPF-200L, StitchLiner 5500, StitchLiner Mark III samt ytterligare tillvalsenheter. Arken dras av blad för blad,  …