MED PXNET KONTROLLERAR TRYCKERIER VARJE BEARBETNINGSSTEG OCH BEVARAR RESURSER.

pXnet från Horizon är ett centralt produktionsplaneringssystem för efterbehandling av trycksaker, med vilket alla JDF-kompatibla Horizon-maskiner, som är utrustade med TOUCH&WORK-teknologi, länkas till ett nätverk. Mjukvaran möjliggör deadline- och resursplanering, skickar orderdata till enskilda maskiner, övervakar systemens status och samlar produktionsdata i realtid för permanent optimering av processerna.

Med pXnet i kombination med ett JDF-arbetsflöde kan jobb övertas direkt av Management Information System (MIS) och överlämnas till produktionsprocessen.

Med pXnet har de produktionsansvariga överblick över jobbförloppet i realtid och kan när som helst anpassa deadline-, personal- och maskinplaneringen. Alternativt finns produktionsdata även tillgängliga för kundservice, kostnadsberäkning, produktionsplanering och företagsledning. Därigenom uppnås högsta möjliga transparens i produktionsprocessen samt en fullständig integration av alla system, från enskild maskin till komplex produktionslinje.

Där frekvent växlande jobb i små upplagor är det vanliga är pXnet som nyckel för en professionell, effektiv styrning av hela postpress en elementär komponent för tryckerier 4.0. Dataregistreringen i realtid och den omfattande systemöverblicken bidrar avsevärt till en ökad produktivitet och planeringssäkerhet. pXnet kan vid behov anpassas till individuella krav från kunden.

FÖRDELAR I KORTHET.

  • Central produktionskontrollstation för alla JDF-kompatibla Horizon-maskiner
  • Automatisk jobbgenerering direkt från MIS
  • Kapacitetsplanering för maskiner och personal efter tillverkningsdeadlines
  • Identifiering av flaskhalsar
  • Realtidsspårning av alla väntande, pågående och avslutade jobb i maskinnätverket
  • Systemstödda meddelandeintervall för service och förbrukningsmaterial ökar produktionsanläggningarnas tillgänglighet