VAC-L600H - Einzelblatt-Zusammentragmaschine
Utvidgat arkformat för broschyrer i A4 landskapsformat.
Denna kompakta, stabila enkelblads-plockmaskin i utrymmessparande vertikal konstruktion kan byggas ut modulärt från 6 till 36 stationer – med en lastkapacitet på vardera 13 cm. Upptag av upp till 610 mm arklängd för produktion av broschyrer i A4 landskapsformat. Individuell och optimerad  …
VAC-600H - Einzelblatt-Zusammentragmaschine
MED ÄNNU MER LASTKAPACITET.
Denna kompakta, stabila enkelbladsplockmaskin i utrymmessparande vertikal konstruktion kan byggas ut modulärt från 6 till 36 stationer – med en lastkapacitet på vardera 13 cm. Dubbelcykelprogrammet möjliggör äkta non-stop-drift. Med hjälp av tillvalsmjukvaran D-VAC 600 förvandlas maskinen till en  …
VAC-1000 Einzelblatt-Zusammentragmaschine
EXTRAKLASSEN INOM PLOCKNING.
Denna kompakta, stabila enkelbladsplockmaskin i platssparande, vertikal konstruktion kan byggas ut modulärt från 10 till 60 stationer. Den kan även bearbeta kritiska papper. I utrustningen ingår ett dubbelcykelprogram som möjliggör äkta non-strop-drift, samt ett inskjutningsprogram för inskjutning  …
PJ-110
DEN IDEALA FÖRARBETAREN.
Denna stabila, kompakta stående enhet ger, i jämförelse med manuell bläddring, en avsevärd inbesparing i arbetstid. Standardfläkten gör att pappret även ventileras under skakningen. Det leder till ett optimalt skakresultat och ideala förutsättningar för den fortsatta bearbetningen. Lutning och  …
Stapelabsenktisch ST-40
Passar för varje uppgift.
Den flexibla ST-40 för det möjligt att lägga ned färdiga satser på ett nedsänkningsbord samt transport till tillvalsenheter för broschyrtillverkning – med ett knapptryck och helt utan ombyggnad. Dessutom fungerar ST-40 som utmatningssluss för felaktiga satser.
Tandem-Stapelabsenktisch ST-60
Nonstop-drift tack vare intelligent styrning.
Tandem-stapelsänkbordet ST-60 är den passande lösningen för stora mängder. Det gör det möjligt att köra i nonstop-drift. Så snart den första avläggningen är full byter den intelligenta styrningen automatiskt till den andra avläggningen. På så sätt utnyttjas plockmaskinens prestanda fullt ut.