skräddarsydda individuella lösningar.

Horizon står permanent i nära utbyte med internationella digitaltryckstillverkare och användare. Fokus för utbytet är alltid att målinriktat vidareutveckla maskiner och optimera funktioner för den dagliga produktionen för våra kunder. Därför omfattar Horizon-portföljen inom alla kompetensområden en hel rad anpassade lösningar, som redan tillförlitligt uppfyller alla krav i de flesta användningsscenarier.Som världsledande partner för postpress erbjuder Horizon därutöver skräddarsydda speciallösningar. I nära samarbeta med kunderna utvecklas och realiseras maskiner för det konkreta användningsfallet.

Engagemang för användarnas önskningar.

Det breda spektret av möjliga speciallösningar omfattar realisering av speciella funktioner, såsom limning, skärning, påklistring eller taktperforering samt anpassning av maskiner efter individuella produktionstekniska riktlinjer. Därigenom möjliggörs t.ex. tillverkning av DVD-häften i dubbelproduktion genom breddning av standardarksbredden i StitchLiner. Men på användares önskan utvecklar Horizon även kompletta, integrerade system för vissa uppgifter. Ett paradexempel för detta är kombinationen av falsmaskin och sadelhäftare för produktion av 1-arks-offsetbroschyrer i format B1 eller B2. Den breda produktportföljen, det tekniska kompetenscentret för Nordeuropa i Quickborn, Tyskland, och det nära samarbetet med de japanska utvecklarna gör det möjligt: Horizon erbjuder alltid övertygande kundlösningar även för de mest komplexa kravprofiler.