StitchLiner Mark III - Hochleistungs-Sammelhefter von Horizon
HÖG PRESTANDA FÖR INDUSTRIELL PRODUKTION.
StitchLiner Mark III är sadelhäftare och plockmaskin i ett. Det är ett från grunden nyutvecklat, högpresterande system för den industriella produktionen av sadelhäftade broschyrer. Med det tredje utvecklingssteget i den framgångsrika StitchLiner-serien markerar Horizon den teknologiska toppositionen  …
StitchLiner 6000 Digital - Sammelhefter
HÖGPRESTANDA FÖR DIGITALTRYCK.

Denna StitchLiner möjliggör inline-tillverkning av sadelhäftade broschyrer i kombination med kontinuerliga skrivare och/eller avrullare med tvärskärare. Den förenar arbetsprocesserna uppsamling, falsning, häftning och skärning till en enda, helautomatisk tillverkningsprocess. Alternativt ansluter du  …

StitchLiner 6000 - Sammelhefter und Zusammentragmaschine
UPPSAMLINGSHÄFTMASKIN OCH ENKELBLADSPLOCKMASKIN I ETT.
Denna högpresterande och flexibla toppmodell från Horizon förenar arbetsförloppen plockning, falsning, häftning och skärning i en enda, helautomatisk tillverkningsprocess. Med upp till 6 000 broschyrer per timme lämpar sig StitchLiner 6000 för stora ordrar, men den arbetar enormt lönsamt redan vid  …
FoldLiner - Kombisystem aus Falzmaschine und Sammelhefter
Kombinationssystemet med falsmaskin och broschyrhäftare.
FoldLiner har utvecklats speciellt för helautomatisk produktion med 1-arksbroschyrer i B1-format. Systemet är en kombination av en falsmaskin ur serien AFC-74X och broschyrhäftaren StitchLiner 6000. Med FoldLiner kan du bearbeta såväl offset- som digitaltryck samt kombinationer av dessa bägge  …
BROSCHYRTILLVERKNING – SNABB, FLEXIBEL OCH PERFEKT.
Denna robusta helautomat lämpar sig både för offline-drift och för komplettering av Horizons enkelbladsplockmaskiner i VAC-serien för professionell tillverkning av sadelhäftade broschyrer. SPF-200A kan uppgraderas till fyra huvuden och till 2- eller 4-faldig ringöglehäftning, samt till 2- och  …
SPF-200L - Broschürenfertigungsaggregat
BROSCHYRTILLVERKNING – ÄVEN I LIGGANDE FORMAT.
Med SPF-200L tillverkar du sadelhäftade broschyren till och med i liggande A4-format. Denna robusta helautomat lämpar sig både för drift med enkelbladsplockmaskiner i VAC-serien och i kombination med den högeffektiva digitaltryckiläggaren HOF-400. Det bästa: med hjälp av överföringstransport kan  …
HOF-400 - Digitaldruckanleger
MER INPUT FÖR MER OUTPUT.
Denna robusta, helautomatiska iläggare har specialutvecklats för offline-tillverkning av digitalt tryckta broschyrer i kombination med broschyrtillverkningsenheterna SPF-200A, SPF-200L, StitchLiner 5500, StitchLiner Mark III samt ytterligare tillvalsenheter. Arken dras av blad för blad,  …
Schuppenauslage PST-66
Ett perfekt avslut.
Den automatiskt höjdjusterbara, överlappande avläggningen uppnår ett presstryck på upp till 1 200 kg (PST-66) resp. 400 kg (PST-44L). På grund av det höga presstrycket kan broschyrer med tjockt innehåll läggas ut ännu planare. Med markeringsanordningen är det dessutom möjligt att dela upp falsarken  …