1. Horizon på Hunkeler Innovationdays 2019.

Horizon på Hunkeler Innovationdays 2019.

På Hunkeler Innovationdays (25 till 28 februari 2019, Luzern, Schweiz) presenterar Horizon innovativa efterbehandlingsteknologier för nätbaserad och automatiserad digitaltrycksproduktion.

Sjunkande upplagor och trenden mot individualisering utgör nya utmaningar för tryck- och efterbehandlingsprocessen: En lönsam tillverkning från upplaga 1 upp till industriell produktion kan idag endast uppnås med högintegrerade och automatiserade arbetsflöden som komplett eliminerar manuella ingrepp.

Integrerade efterbehandlingsarbetsflöden live i Luzern.

Om optimeringspotentialen för genomgående processer kan uttömmas helt beror till största del på efterbehandlingens automatiseringsgrad och integrationen med förkopplade system. För tryckerier innebär detta att efterbehandlingen måste tas med i produktionsplaneringen från första början. Horizon, marknadsledare inom efterbehandling, har i många år ställt automatisering och integration i centrum av sin teknologiutveckling. På Hunkeler Innovationdays 2019 presenterar tillverkaren olika Smart Finishing-lösningar så att besökarna själva live kan övertyga sig om möjligheter som integrerade arbetsflöden erbjuder.

Variabel inline-produktion med Hunkeler.

Som exempel på det mångåriga, framgångsrika samarbetet med Hunkeler visar Horizon ett Smart Binding-system med 4-backars limbindaren BQ-480 som kärna i Luzern. Produktionslinjen som är helautomatisk från avrullare till limbindare lämpar sig särskilt för en effektiv produktion av ofta växlande upplagor till enstaka exemplar. I Hunkeler-montern visar partnerna ett gemensamt utvecklat inline-system för tillverkning av direct mailing med kuponger och svarskort inkluderat.

Effektiv arkbehandling.

Förutom rullbaserade tillämpningar tar Horizon även med sig lösningar för effektiv behandling av digitalt tryckta ark till Luzern: På StitchLiner Mark III demonstreras i kombination med den högeffektiva digitaliläggaren HOF-400 en helautomatisk produktion av sekventiellt tryckta broschyrer. Multifinishing från enstaka ark – skärning, bigning, perforering i ett svep – kan besökarna uppleva med SmartSlitter.

Försäljningschefen Marisa Dütsch tycker Horizon är väl rustat för Hunkeler Innovationdays: ”Att efterbehandla komplexa jobb med starkt varierande upplagor och format från olika tryckprocesser utan tidsförlust, det är vår styrka. Därför är denna branschträff med sin anspråksfulla målgrupp en idealisk plattform för oss. Vi ser fram emot ett intensivt utbyte med den internationella expertpubliken i Luzern och är övertygande om att vi kommer att hämta in nya impulser för den framtida utvecklingen av integrerade tryckprocesser.”

Anmälan: www.innovationdays.com

Januari 2019