1. BQ-480: Automatiskt perfekt bunden.

BQ-480: Automatiskt perfekt bunden.

Tusentals företag över hela världen använder redan BQ-470, med vilken Horizon varit ledande inom segmentet för 4-backars limbindare i många år. Med BQ-480 står nu nästa generation redo som har vidareutvecklats och kompletterats avsevärt.

Ställtiderna har genom konsekvent automatisering reducerats med upp till 50 procent. Vid en variation av individuella boktjocklekar upp till 5 millimeter kan ca 800 böcker i timmen produceras i högsta kvalitet – en ökning med mer än 100 procent gentemot BQ-470. BQ-480 är därmed den snabbaste 4-backars-limbindaren på marknaden och utgör basen för en långfristig lönsam produktion av små upplagor ner till enskilda exemplar.

Förkortade ställtider tack vare omfattande automatisering.

BQ-480 bearbetar böcker mellan 1 och 65 millimeters tjocklek samt rygglängder mellan 145 och 320 millimeter. Inställning och omställning per TOUCH&WORK: Block- och omslagsmått samt omslagsläge anges digitalt på pekskärmen. För optimal betjäning kan bildskärmen skjutas till olika positioner. För tjockleksmätningen vid enkelstyckstillverkning är inställningsmallen SI-470V integrerad som standard. Alternativt kan upp till 999 återkommande order hämtas ur det utökade minnet. Vid behov kan ytterligare lagringsutrymme läggas till via USB. Limbindaren ställs in automatiskt på några sekunder – från fräs, via limpåstrykning, omslagsbigning och pressning. Ytterligare förkortning av ställtiderna säkerställs av de avsevärt snabbare stegmotorerna som är installerade i alla positioner.

Rygglimningen sker i BQ-480 seriemässigt via två bestrykningsvalsar, som kan höjdjusteras automatiskt och som säkerställer en optimerad limpåstrykning. Denna process stöds av den extra uppvärmda och också automatiskt justerbara spinnervalsen. Även sidolimslängd och mängd bestäms enkelt på pekskärmen, vilket också minimerar ställtiderna. Därutöver har BQ-480 en skonsam tvåstegsavläggning med en låg fallhöjd på endast 5 millimeter. En omläggningsenhet stödjer boktransporten efter liftutkörningen ur backen så att bokryggen inte deformeras.

BQ-480 uppvisar många fördelar vad det gäller resultatet, säger Marisa Dütsch, produktchef för området limbindning på Horizon: ”Den konsekventa automatiseringen av alla funktioner gör BQ-480 till den idealiska lösningen för den variabla bokproduktionen efter digitaltryck. Men även efterbehandling av större upplagor från offsettryck blir också lönsammare med BQ-480, för många tidskrävande mekaniska inställningsarbeten bortfaller helt.”

Auto-Calculation-systemet garanterar de allra bästa bindningsresultaten.

För att förutom högsta hastighet även uppnå en maximal kvalitet på bindningsresultatet, måste utöver format och omfång även andra produktspecifika faktorer integreras i den automatiska inställningen. I dessa ingår exempelvis papperskvalitet, signaturer eller enstaka ark, trådhäftade bokblock etc. Horizon har i detta sammanhang utvecklat det så kallade Auto-Calculation-systemet så att utmärkta bindningsresultat även kan uppnås med upplärd personal som saknar yrkesutbildning. Utifrån mallar anpassas samtliga inställningar till respektive bokblockstjocklek. Hastighet, limpåstrykningsmängd, pressningstryck, bigposition etc. realiseras helautomatiskt och optimalt. Även vid täta orderbyten och i enkelstyckstillverkning krävs inte längre de manuella finjusteringar som tidigare krävdes. Mallarna skapas individuellt efter kundens orderstruktur beroende på material och omfång.

Optimerad, precis och varsam omslagsmatning.

Den beprövade automatiska omslagsmatningen med sugiläggare och säker positionering mot bokblocket tillämpas även i BQ-480, men har förbättrats ytterligare på flera punkter: Separerings- och vakuumfläktarna är nu åtskilda, blås- och sugluften för omslagens separering kan enkelt regleras från pekskärmen.

En förstärkt bigmotor (från 2A till 4.2A) för omslagstransporten samt en optimerad geometri på bigmekaniken säkerställer en ännu precisare bearbetning av omslag med högre ytvikter i BQ-480. Den standardutrustade 4-faldiga bigningen av omslaget ställs in automatiskt och exakt; en 2-faldig bigning kan väljas som tillval.

Ett annat tillval är en streckkodsläsare som säkerställer att bokblocket får rätt omslag: Om streckkoderna inte överensstämmer aktiveras inte bindningen och operatören får en varning på pekskärmen. Genom avläsning av 1D- eller 2D-streckkoder kan ytterligare information om bokblockstjockleken skickas vidare och återkommande order hämtas ur jobbminnet. Vid behov kan systemet utökas för att generera produktinformation för efterkommande moment. Därigenom kan exempelvis streckkoder, som täcks av försättsblad, printas på igen vid avläggningen för att garantera rätt bokblock till rätt pärm vid inhängning av böcker.

Med utformningen av avstämningsprocessen införlivar Horizon återigen kundernas önskemål direkt i vidareutvecklingen: Hittills har streckkoderna stämts av först efter omslagsbigningen så att det för det mesta inte var möjligt att återanvända omslaget vid felaktig tilldelning. På BQ-480 kontrolleras istället tilldelningen av omslag och bokblock före bigprocessen. Om bokblock och omslag inte passar ihop går därigenom inget förlorat: Bindningen stoppar och operatören kan ta ur det oskadda bokblocket eller omslaget – en klar fördel i synnerhet vid produktion av enstaka exemplar.

Flexibel limanvändning: PUR och EVA.

I nära samarbete med Horizon har tillverkaren Planatol utvecklat smältlimmet Planamelt W, som lämpar sig perfekt för användning med BQ-480 och alla andra 1-, 4- och 9-backars limbindare från Horizon. Planamelt W uppvisar mycket goda dragvärden så att bästa möjliga resultat uppnås även med tunga material. Både EVA- och PUR-limverk och försmältanläggningar kan när som helst eftermonteras. Ett kassettsystem möjliggör ett ovanligt enkelt byte av behållare. Tack vare denna flexibilitet skyddar tryckerier sin investering på lång sikt och även oberoende av orderutvecklingen.

Kan byggas ut till en komplett bindningslinje.

BQ-480 kan anslutas med andra system, såsom falsmaskinen AFV-566 och treknivstrimmern HT-1000V eller HT-80, till en högeffektiv produktionslinje. För den fullautomatiska bokblocksmatningen står bokblock-Feeder BBF-480 till förfogande, som har en takteffekt på 800 böcker per timme och bearbetar hjälplimmade bokblock från bokblocks-Stacker BBS-40.

Med BQ-480 fortsätter Horizon konsekvent utvecklingen av de allra senaste teknologierna på marknaden för limbindare. Och för framtiden förutspår produktchef Marisa Dütsch ytterligare framsteg: ”Över 100 ingenjörer arbetar permanent med vidareutvecklingen av Horizon-systemen. I den japanska fabriken Taiyo Seiki har Horizon absolut kontroll över hela produktionsprocessen, vilket möjliggör maximal kvalitet och flexibel realisering av kundens krav. Det vi vill säga, även för BQ-480 kan ytterligare innovationer och intressanta tillval väntas, som kommer innebära fördelar för exempelvis tillverkningen av produkter med mjukt och hårt omslag.”

November 2017