Smart Finishing: Lönsamhet från upplaga ett.

Den effektiva digitaltrycksproduktionen utifrån variabla data ställer ständigt växande anspråk på integration av press och postpress. Smart Finishing-lösningar gör att effektstarka, JDF-kompatibla enskilda maskiner ur Horizon-portföljen kan länkas intelligent, mekaniskt och elektroniskt till helautomatiska produktionslinjer. Det integrerade Job-Tracking-systemet garanterar ett säkert arbetsflöde genom att alla variabla steg i produktionsförloppet kontrolleras med hjälp av streckkods- eller markeringsläsning. Smart Finishing-lösningar från Horizon säkerställer därmed lönsamhet oberoende av antalet upplagor och kräver inge längre några manuella åtgärder.

Smarta lösningar för alla användningsscenarier.

Inom de fyra kompetensområdena Folding, Stitching, Binding och Sheet Processing erbjuder Horizon en rad intelligenta Smart Finishing-lösningar. De kombineras modulärt till olika Inline- eller Nearline-konfigurationer och arbetar med avrullningssystem från namnkunniga tillverkare. Horizon Smart Finishing-lösningar är perfekta för alla användningsscenarier från upplaga ett till industriell produktion.

Nya marknadsmöjligheter för våra kunder.

Med Horizon Smart Finishing-lösningar lever tryckleverantörer upp till dagens utmaningar och utvecklar nya marknadsmöjligheter. Exempelvis med den variabla bok- och broschyrproduktionen med intelligent produktionslinje: Bokblocken från tre olika tryckmetoder (offset-signaturer samt inkjet-rullar och arktryck) bearbetas vid konstant hög kvalitet och hastighet i samma limbindare. Styrningen och övervakningen sker digitalt via en central tillverkningskontrollstation. Det garanterar maximal flexibilitet och kvalitet vid 100 % säker output och minimal personalinsats.