Print 4.0: Horizon-konceptet för den grafiska industrins framtid.Sjunkande upplagor och ständigt ökande kundönskemål om individualisering kännetecknar dagens grafiska industri. Den här trenden kommer att fortsätta eftersom digitaltrycket hela tiden medför nya format och kvalitetsnivåer.

Tryckleverantörer kräver i detta läge helt integrerade lösningar med högsta effektivitet och flexibilitet. Målet är inte att reagera på den aktuella utvecklingen utan att aktivt dra nytta av den.

Uppkoppling och automatisering för lönsam produktion.

Kundsystem, PrePress, digitaltryck, efterbehandling av trycksaker och distribution integreras i genomgående värdeskapandekedjor. Genom fullständig uppkoppling och automatisering uppstår på så sätt en högst flexibel produktionsmiljö: Print 4.0. Detta koncept möjliggör en lönsam tillverkning från första upplagan till industriell produktion. Dessutom finns stora chanser för differentiering av marknaden och förstärkt kundlojalitet genom unika serviceerbjudanden.

Förverkliga Print 4.0 med Horizon.

Med TOUCH&WORK-tekniken, Smart Finishing-lösningarna och produktionsstyrningssystemet pXnet erbjuder Horizon redan beprövad nyckelteknik för automatiserat efterbehandling av trycksaker. Vår produktportfölj täcker i princip alla aspekter av efterbehandling av trycksaker från en partner och möjliggör integration i sömlösa processkedjor – från den separata maskinen till komplexa produktionslinjer. Värdefulla praktiska erfarenheter och know-how från branschens ledare inom efterbehandling av trycksaker gör dessutom Horizon till den idealiska projektpartnern för tryckleverantören att utnyttja möjligheterna med uppkoppling och automatisering fullt ut.


Lär dig mer om ämnet Print 4.0 och integrerade helhetslösningar och processkedjor i vår broschyr.

Hämta broschyr