Horizon International: FRAMGÅNG AV EGEN KRAFT.

Det är en äkta framgångssaga, som tog sin början 1946 i Kyoto. Detta år grundade Hachiro Hori sin reparationsservice för elektriska apparater. Sju år senare började man att bygga egna apparater, till en början mätinstrument. Steget från produktion av maskiner för postpress togs 1973.

Sedan dess har Horizon med innovativa lösningar och inte minst med sin serviceorienterade företagsfilosofi arbetat sig upp till världsmarknadsledare för innovativa system för efterbehandling av trycksaker. På den europeiska marknaden har Horizon funnits sedan 1982.

Idag har Horizon en 140 000 m2 stor, högmodern produktionsanläggning i japanska Biwako. Över 550 medarbetare utvecklar och tillverkar här högvärdiga och tillförlitliga produkter för postpress, som har skaffat sig ett gott rykte över hela världen.

Horizon Group

Horizon international Japan