Användarrapporter

Mer framgång med Horizon: Våra kunder rapporterar från livedriften.

Produkter och lösningar från Horizon förbättrar kraftigt våra kunders konkurrenskraft. Det gör oss mycket stolta. Det visar oss också att vi med vår intelligenta maskiner för efterbehandling av trycksaker bidrar till din framgång.

De många användarrapporterna som vi får regelbundet tydliggör detta. Dessutom: Våra uppdragsgivare rapporterar om ökad omsättning, högre avkastning, kraftigt minskade omställningstider, starkare kundlojalitet bland dina egna kunder bland många andra fördelar.


As one of the largest European online printing companies, SAXOPRINT has one of the most modern and powerful machine parks in Europe. In brochure production, two Horizon StitchLiner Mark III guarantee the highest product quality and reliability in continuous operation.

Läs mer

På Elanders Germanys huvudkontor i Waiblingen löper trådarna samman för de europeiska fabrikerna. Företaget kännetecknas av en hög grad av innovationsförmåga och banbrytande spetsteknik. Det bästa exemplet: kombinationen av limbindaren BQ-480 och den helautomatiska treknivstrimmern HT-1000V från …

Läs mer

Bipacksedlar för läkemedel hör falstekniskt till de mest anspråksfulla produkterna inom efterbehandlingen. De ställtider som de innebär belastar märkbart hela tryckprocessens lönsamhet. Med Horizons falsmaskiner av typen AFV-566F förskaffar sig August Faller-gruppen i Binzen, Tyskland, tydliga …

Läs mer

"Marknaden visar vägen"; genom att konsekvent tillämpa detta och med stor entreprenörsanda har Francisco Martinez under de senaste åren styrt Straub Druck +Medien AG (www.straub-druck.de) på en framgångsrik kurs. För att uppnå detta måste VD:n, med rötter i Spanien ,bryta upp många gamla strukturer …

Läs mer

Under sina omkring 50 år har Hofmann Druck + Medien i Traunreut med framgång upprepade gånger mött ändrade marknads- och kundkrav. Exempelvis som en av de tyska pionjärerna inom online-digitaltryckerier. En mångårig kund är en stor tillverkare av hushållsapparater, för vilken Hofmann ansvarar för …

Läs mer